DCloud_heavensoft

DCloud_heavensoft

北京市 海淀区 主页访问量 : 18815 次访问

威望 : 1609 积分 : 44280 赞同 : 1779 感谢 : 273

擅长话题

更多 »回复

0

更新。最新版HBuilderX 1.3.2已经解决此问题,请Mojave用户及时升级

0

ctrl+/和开浏览器没关系,提供你的代码,说明在第几行无法取消注释。

0

从理论上来讲,页面越多占用内存越大。 是不是前2页有什么没停止的定时器或超大图片?

更多 »发问

0

1280 次浏览  • 2 个关注   • 2016-04-30 10:21

2

1202 次浏览  • 3 个关注   • 2016-04-22 14:30

2

1779 次浏览  • 2 个关注   • 2014-09-05 07:00

1

1507 次浏览  • 1 个关注   • 2014-08-29 01:41

最新动态

  详细资料

  个人成就:

  威望: 1609 积分: 44280 赞同: 1779 感谢: 273

  最后活跃:
  45 分钟前
  擅长话题:
  HBuilder 58   12
  uniapp 26   6
  Webview 18   0
  移动APP 8   2
  广告 7   2
  HBuilderX 8   0
  Native.JS 15   0
  加密 3   0
  关注 2

  DCloud_App_Array DCloud

  1949 人关注

  770799229@qq.com 724378151@qq.com 2506894619@qq.com Steven_Ju 巴拉巴拉

  关注 4 话题

  mui 增量升级 版权 著作权