huyong1978

huyong1978

主页访问量 : 1374 次访问

威望 : 2 积分 : 5105 赞同 : 10 感谢 : 3

擅长话题

更多 »回复

0

[LOG] : 图片下载完成:_downloads/22336(4).png [LOG] : 分享到微信失败: -100 - [Share微信:-95]未知错误,http://ask.dcloud.net.cn/article/287 [LOG] : 图片...

0

是啊,上上周的安装包还是正常的,奇怪的是,我昨天把 5+demo项目在本地环境打包也是一样的问题

0

遇到同样的问题,今天打的包也出现这个问题,真机调试正常,打包后拍照点击 对勾 确认没有反应

0

找到原因了,跟图片大小有关系,相册中超过1.4M的就选择不了

更多 »发问

3

496 次浏览  • 2 个关注   • 2015-12-05 23:30

6

957 次浏览  • 3 个关注   • 2015-11-14 10:30

10

5721 次浏览  • 23 个关注   • 2015-11-02 16:59

3

1003 次浏览  • 3 个关注   • 2015-10-21 14:38

0

662 次浏览  • 1 个关注   • 2015-10-06 17:27

最新动态

  详细资料

  个人成就:

  威望: 2 积分: 5105 赞同: 10 感谢: 3

  最后活跃:
  2017-06-21 12:28
  擅长话题:
  打印 2   0
  print 2   0
  airprint 2   0
  关注 6

  GS 老蒋来啦 小云菜 DCloud_HB_关平 DCloud_MUI_CHB

  12 人关注

  pangh@saipu.cc 1234667777 njcit_tgc@163.com 1037216275@qq.com 龙之吻

  关注 2 话题

  插件开发 Bluetooth