lb37

lb37

TA还没有自我介绍

主页访问量 : 133 次访问

威望 : 0 积分 : 240 赞同 : 0 感谢 : 0

回复

更多 »
0

暂时只能利用拼接class的方法解决了,数组绑定class方式很常用,希望下个版本能尽快修复。 ```javascript <text :class="cls" :style="{'color': color, 'font...

发问

更多 »
0

204 次浏览  • 1 个关注   • 2019-02-16 14:47

3

344 次浏览  • 3 个关注   • 2019-02-12 16:41

最新动态

  详细资料

  个人成就:

  威望: 0 积分: 240 赞同: 0 感谢: 0

  最后活跃:
  2019-02-15 15:06
  • 关注 1
  • 0 人关注
  • 关注 0 话题