1242499484@qq.com

1242499484@qq.com

新手

四川省 成都市 前端工程师 主页访问量 : 402 次访问

威望 : 0 积分 : 905 赞同 : 0 感谢 : 0

回复

更多 »
0

XMLHttpRequest cannot load http://10.0.6.53/checkedREG.php. Origin null is not allowed by Access-Control-Allow-Origin. 之前我的注册登录都是好...

发问

更多 »

最新动态

  详细资料

  个人成就:

  威望: 0 积分: 905 赞同: 0 感谢: 0

  最后活跃:
  2017-03-14 16:58
  • 关注 1
  • 0 人关注
  • 关注 0 话题