2***@qq.com

2***@qq.com

TA还没有自我介绍

主页访问量 : 44 次访问

威望 : 0 积分 : 1860 赞同 : 0 感谢 : 0

回复

更多 »
0

到现在3.8.12版本也还是没反应

0

要拿着对应的开发p12去生成描述文件才能匹配的上, 不能拿着沙盒环境(也就是为了push而生成的)的p12来打包

0

我天天期待着

发问

更多 »
5

269 次浏览  • 6 个关注   • 2023-08-17 10:00

1

46 次浏览  • 1 个关注   • 2023-08-08 15:00

0

32 次浏览  • 1 个关注   • 2023-08-08 15:00

1

82 次浏览  • 1 个关注   • 2023-05-30 17:18

最新动态

  详细资料

  个人成就:

  威望: 0 积分: 1860 赞同: 0 感谢: 0

  最后活跃:
  2023-09-16 11:25
  • 关注 1
  • 1 人关注
  • 关注 0 话题