2***@qq.com

2***@qq.com

TA还没有自我介绍

主页访问量 : 9 次访问

威望 : 0 积分 : 830 赞同 : 0 感谢 : 0

回复

更多 »
0

已找到方法处理 ```javascript const dbJQL = uniCloud.databaseForJQL({ // 获取JQL database引用,此处需要传入云函数的event和context,必传 event: this.ctx.e...

发问

更多 »
1

22 次浏览  • 1 个关注   • 2023-03-19 15:44

最新动态

  详细资料

  个人成就:

  威望: 0 积分: 830 赞同: 0 感谢: 0

  最后活跃:
  2023-03-19 15:44
  • 关注 1
  • 0 人关注
  • 关注 0 话题