1***@qq.com

1***@qq.com

95后前端

主页访问量 : 560 次访问

威望 : 1 积分 : 6555 赞同 : 7 感谢 : 0

擅长话题

回复

更多 »
0

下载完成后调这个方法 plus.runtime.install(downloadResult.tempFilePath, { force: false }, function() { console.log('install ...

0

是覆盖安装,版本号大于还是会出错,网上说是要申请华为证书

发问

更多 »
0

542 次浏览  • 1 个关注   • 2020-03-20 16:42

0

366 次浏览  • 1 个关注   • 2019-09-09 16:39

1

391 次浏览  • 1 个关注   • 2019-08-10 16:45

0

542 次浏览  • 1 个关注   • 2019-08-06 17:05

最新动态

  详细资料

  个人成就:

  威望: 1 积分: 6555 赞同: 7 感谢: 0

  最后活跃:
  2019-09-11 09:17
  擅长话题:
  HBuilder X 1   0
  • 关注 1
  • 0 人关注
  • 关注 0 话题