j***@163.com

j***@163.com

uni-App 小程序

主页访问量 : 883 次访问

威望 : 0 积分 : 6910 赞同 : 0 感谢 : 1

回复

更多 »
0

CID应该是打包上传后获取到的值,不是真机调试的值

0

uni.request({ url: 'https://api.weixin.qq.com/sns/jscode2session', data: { appid: _this.AppId }

0

B界面可以获取到界面传参。你可以获取参数进行判断返回,但是返回的方法你要重写。

0

没有用的代码直接删除就是了

发问

更多 »
0

547 次浏览  • 1 个关注   • 2020-03-30 15:36

最新动态

  详细资料

  个人成就:

  威望: 0 积分: 6910 赞同: 0 感谢: 1

  最后活跃:
  2021-04-27 14:13
  • 关注 1
  • 0 人关注
  • 关注 0 话题