1***@qq.com
1***@qq.com
  • 发布:2020-09-28 14:49
  • 更新:2020-09-28 14:57
  • 阅读:456

#插件讨论# 【 【限时5折】JYJPush极光推送插件 - 极光官方推荐 - JiYis 】和极光认证冲突吗

分类:uni-app

这个和极光认证一起用冲突吗

2020-09-28 14:49 负责人:无 分享
已邀请:
JiYis

JiYis - JiYis

是的,需要手动修改极光认证的插件,来兼容

  • 9***@qq.com

    请问需要怎么修改呢

    2021-10-14 17:11

要回复问题请先登录注册